SELECT * FROM komponisten WHERE nachname LIKE 'T%' ORDER BY nachname Musiklexikon - Komponisten
 

Musiklexikon - Komponisten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Tadei Alessandro (1586-1667)
Tag Christian Gotthilf (1735-1811)
Taglia Pietro (1525-1600)
Tagliavia Giuseppe Palazotto (1585-1632)
Täglichspeck Thomas (1799-1867)
Taglietti Giulio (1660-1718)
Taglioni Ferdinando (1810-1874)
Tailandier Antoni (1361-1446)
Tailer Daniel (1590-1643)
Tailleferre Germaine (1892-1983)
Takács Jenö (1902-)
Talexy Adrien (1820-1881)
Tallis Thornas (1505-1585)
Talon Pierre (1721-1785)
Tanejew Sergei (1856-1915)
Tannhäuser (1200-1266)
Tansman Alexandre (1897-)
Tansur William (1706-1783)
Tapissier Jean (1350-1408)
Tapray Jean-François (1738-1819)
Tarade Theodore Jean (1731-1788)
Tarchi Angelo (1759-1814)
Tarditi Orazio (1602-1677)
Tartaglione Ippolito (1539-1580)
Tartini Giuseppe (1692-1770)
Taskin Henry Joseph (1779-1852)
Taubert Wilhelm (1811-1891)
Taudou Antoine (1846-1925)
Tausch Franz (1762-1817)
Tausch Julius (1827-1859)
Tausig Karol (1841-1871)
Taverner John (1490-1545)
Taylor Silas (1624-1678)
Taylor Raynor (1747-1825)
Taylor Deems (1885-1966)
Teghi Pietro (1525-1580)
Teixeira António (1707-1755)
Telemann Georg Philipp (1681-1767)
Telemann Georg Michael (1748-1831)
Tello Rafael J. (1872-1961)
Tempia Stefano (1832-1878)
Tenaglia Antonio Francesco (1620-1661)
Tenducci Giusto Ferdinando (1736-1790)
Teplow Grigori (1711-1779)
Ter-Gewondjan Anuschawan (1887-1961)
Terradellas Domingo (1713-1751)
Terzi Giovanni Antonio (1550-1599)
Terziani Pietro (1765-1831)
Teschner Melchior (1584-1635)
Tessarini Carlo (1690-1766)
Tessier Charles (1550-1604)
Teyber Anton (1756-1822)
Thalberg Sigismund (1812-1871)
Thayer Whitney Eugene (1838-1889)
Theile Johann (1646-1724)
Therache Pierquin de (1470-1530)
Thern Karl (1817-1886)
Thielemans Pierre Leo (1825-1898)
Thieme Clemens (1631-1668)
Thilman Johannes Paul (1906-1973)
Thirion Louis (1879-1966)
Thirlwall John Wade (1809-1875)
Thomas Christian Gottfried (1748-1806)
Thomas Ambroise (1811-1896)
Thomas John (1826-1913)
Thomas John Rogers (1829-1896)
Thomson John (1805-1841)
Thorne Edward (1834-1914)
Thrane Waldemar (1790-1828)
Thuille Ludwig (1861-1907)
Tibaldi Giuseppe Luigi (1729-1790)
Tiburtino Giuliano (1510-1569)
Tiessen Heinz (1887-1971)
Tigranjan Armen (1879-1950)
Tigrini Orazio (1535-1591)
Tikoski Jewgeni (1893-)
Timm Henry Christian (1811-1892)
Tinódi Sebestyén (1505-1556)
Tinctoris Johannes (1435-1511)
Tippett Michael (1905-)
Tischer Johann Nicolaus (1707-1774)
Titelouze Jehan (1563-1633)
Titow Wasili (1650-1710)
Titow Aleksei (1769-1827)
Titow Nikolai (1800-1875)
Tobias Rudolf (1873-1918)
Toch Ernst (1887-1964)
Toeschi Carlo Giuseppe (1731-1788)
Tolbecque Jean-Baptiste Joseph (1797-1869)
Tollet Thomas (1640-1700)
Tollius Jan (1550-1603)
Toloza Peire Raimon de (1180-1230)
Tomásek Václav Jan (1774-1850)
Tomadini Jacopo (1820-1883)
Tomasi Biagio (1585-1640)
Tomasi Henri (1901-1971)
Tomasini Luigi (1741-1808)
Tomkins Thomas (1572-1656)
Tommasini Vincenzo (1878-1950)
Tonelli Antonio (1686-1765)
Tonsor Michael (1540-1605)
Töpfer Johann Gottlob (1791-1870)
Torelli Gasparo (1565-1613)
Torelli Giuseppe (1658-1709)
Torlez (1720-1788)
Torrance George William (1835-1907)
Torre Francesco de la (1460-1505)
Torrejón y Velasco Tomás de (1644-1728)
Torrentes Andres de (1510-1580)
Torres Eduardo (1872-1934)
Torri Pietro (1650-1737)
Torrington Frederick Herbert (1837-1917)
Tosi Giuseppe (1630-1692)
Touchemoulin Joseph (1727-1801)
Tour Guillaume de Chastillon de la (1550-1610)
Tournemire Charles (1870-1939)
Tovey Donald Francis (1875-1940)
Tozzi Antonio (1736-1812)
Trabaci Giovanni Maria (1575-1647)
Traetta Tommaso (1727-1779)
Traetta Filippo (1777-1854)
Tranovský Juraj (1592-1637)
Trapp Max (1887-1971)
Travenol Louis Antoine (1708-1783)
Travers John (1703-1758)
Traversa Gioachino (1745-1780)
Trebor Robert (1350-1400)
Tregian Francis (1574-1619)
Trento Vittorio (1761-1833)
Tresti Flaminio (1550-1613)
Treu Daniel Gottlieb (1695-1749)
Trial Jean-Claude (1732-1771)
Tricario Giuseppe (1623-1697)
Tricklir Jean Balthasar (1750-1813)
Triemer Johann Sewald (1700-1761)
Tritonius Petrus (1465-1525)
Tritto Giacomo (1733-1824)
Troiano Massimo (1530-1570)
Troilo Antonio (1565-1608)
Trombetti Ascanio (1544-1590)
Tromboncino Bartolomeo (1470-1535)
Tromlitz Johann Georg (1725-1805)
Trost Johann Baptist Matthäus (1686-1718)
Trouillon-Lacombe Louis (1818-1884)
Troyes Chretien de (1125-1195)
Trubar Primoz (1508-1586)
Truelove John (1480-1530)
Trutowski Wasili Fjedorowitsch (1740-1811)
Tschaikowski Pjotr (1840-1893)
Tschemberdschi Nikolai (1903-1948)
Tscherepnin Aleksandr (1899-1977)
Tschirch Friedrich Wilhelm (1818-1892)
Tubin Eduard (1905-1982)
Tucker William (1620-1679)
Tuckerman Samuel Parkman (1819-1890)
Tudway Thomas (1650-1725)
Tulou Jean-Louis (1786-1865)
Tuma Franti?ek Ignác (1704-1774)
Tunder Franz (1614-1667)
Tuotilo (-909)
Turco Giovanni del (1580-1620)
Turges Edmund (1495-1540)
Turina Joaquín (1882-1949)
Turini Gregorio (1560-1600)
Turini Francesco (1589-1656)
Türk Daniel Gottlob (1750-1813)
Turle James (1802-1882)
Turner William (1651-1740)
Turner William (1690-1746)
Turner Austin (1823-1901)
Turnhout Gerard de (1520-1580)
Turnovsky Jan Traján (1550-1600)
Turtschaninow Piotr (1779-1856)
Tuzek Frantisek (1773-1820)
Tye Christopher (1500-1573)